Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

PREINSCRIPCIONS PFI

REQUISITS

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció al PFI es pot fer des del 10 fins al 21 de maig.

Imprès de sol·licitud

 
La sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa s’ha d’entregar presencialment a les oficines, de dilluns a divendres de 9 a 14h., o enviar-la per correu electrònic a premat@inskta.cat, si sol·liciteu en primera opció el PFI d’auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 
ATENCIÓ: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.
 

CONSULTES SOBRE EL PROCEDIMENT
DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CONSULTES SOBRE EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: pfi@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació, consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

  • Publicació de l’oferta inicial de places 7 de maig.

  • Presentació de sol·licituds del 10 al 21 de maig.

  • Entrevistes d’orientació del 10 al 28 de maig.

  • Llista amb la puntuació provisional: disponible a partir del 3 de juny.

  • Reclamacions de la puntuació provisional del 4 a l’11 de juny.

  • Llistes amb la puntuació: disponible a partir del 16 de juny.

  • Publicació de l’oferta definitiva de places: disponible a partir del 6 de juliol.

  • Publicació de la llista d’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera: disponible a partir del 6 de juliol.

  • Període de MATRÍCULA de l’1 al 10 de setembre.

LLISTA ALUMNES ADMESOS AL CENTRE

LLISTA ALUMNES ADMESOS AL CENTRE

 

LLISTA ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE, AMB INDICACIÓ D’ON HAN ESTAT ADMESOS

 

LLISTA ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE
AMB INDICACIÓ D’ON HAN ESTAT ADMESOS

 

OFERTA INICIAL PLACES

OFERTA INICIAL PLACES