Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

PREINSCRIPCIONS PFI

REQUISITS

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció al PFI es pot fer des del 10 fins al 21 de maig.

Imprès de sol·licitud

 
La sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa s’ha d’entregar presencialment a les oficines, de dilluns a divendres de 9 a 14h., o enviar-la per correu electrònic a premat@inskta.cat, si sol·liciteu en primera opció el PFI d’auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 
ATENCIÓ: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.
 

CONSULTES SOBRE EL PROCEDIMENT
DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CONSULTES SOBRE EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: pfi@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació, consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

  • Publicació de l’oferta inicial de places 7 de maig.

  • Presentació de sol·licituds del 10 al 21 de maig.

  • Entrevistes d’orientació del 10 al 28 de maig.

  • Llista amb la puntuació provisional: disponible a partir del 3 de juny.

  • Reclamacions de la puntuació provisional del 4 a l’11 de juny.

  • Llistes amb la puntuació: disponible a partir del 16 de juny.

  • Publicació de l’oferta definitiva de places: disponible a partir del 6 de juliol.

  • Publicació de la llista d’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera: disponible a partir del 6 de juliol.

  • Període de MATRÍCULA de l’1 al 10 de setembre.