Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

PREINSCRIPCIONS BATXILLERAT

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI

Llista d’espera (sense preinscripció)
Aquelles persones que no heu presentat preinscripció durant el termini establert, podeu emplenar aquest formulari, per tal de formar part d’una llista d’espera sense preinscripció.
Sereu contemplats, després de gestionar la llista d’aquelles persones que també estan en espera i que SÍ han presentat preinscripció dins el termini.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe343s7e_EIY7NIp0peMMoVt7Um699QqR0LAFdGg4aZfJALxQ/viewform

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud de preinscripció de batxillerat es pot fer des de l’11 fins al 17 de maig.
Accedir a la sol·licitud

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT
DE 4T D’ESO INTERN AL CENTRE

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DE 4T D’ESO INTERN AL CENTRE

Els alumnes de 4t d’ESO que el curs vinent cursaran batxillerat al mateix centre, NO HAN DE FER preinscripció, tenen plaça reservada.

CONSULTES SOBRE EL PROCEDIMENT
DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CONSULTES SOBRE EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: premat@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Publicació de l’oferta inicial de places 7 de maig.
 • Presentació de sol·licituds de l’11 al 17 de maig.
 • Llista amb la puntuació provisional: disponible a partir del 8 de juny.
 • Reclamacions de la puntuació provisional del 9 al 15 de juny.
  (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions).
 • Llistes amb la puntuació: disponible a partir del 18 de juny.
 • Publicació de la llista ordenada: disponible a partir del 23 de juny.
 • Publicació de l’oferta definitiva de places: disponible a partir del 7 de juliol.
 • Publicació de la llista d’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera:
  disponible a partir del 9 de juliol.
 • Període de MATRÍCULA del 12 al 16 de juliol. Un cop es publiqui la llista
  d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça premat@inskta.cat, tota la
  informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau
  informar a la preinscripció.
 • Període de MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA del 7 al 10 de setembre. Per als
  alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre.

LLISTA ALUMNES ADMESOS AL CENTRE

 

LLISTA ALUMNES ADMESOS AL CENTRE

 

OFERTA  DEFINITIVA DE PLACES

OFERTA  DEFINITIVA DE PLACES