Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
a8046761@xtec.cat

Preinscripció

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa

Preinscripció al Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior:

Instruccions

Calendari

Sol·licitud