Coneix el Guillem Catà!

Portes obertes | Visita virtual

QUI SOM?

BATXILLERAT

CFGM/PFI

CFGS

DUAL

L’AMPA

PREGUNTES FREQÜENTS

CFGS ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA (DUAL)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Aprendre en un SALÓ DE PERRUQUERIA real ben equipat i amb les primeres marques de cosmètica

QUÈ ESTUDIARÀS?

Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d’imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

Projectes col·laboratius amb entitats de la ciutat i comarca

DE QUÈ TREBALLARÀS?

 • Director tècnic o directora tècnica en empreses de perruqueria
 •  Director tècnic i artístic o directora tècnica i artística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda
 •  Especialista en tractaments capil·lars
 •  Assessor artístic o assessora artística de perruqueria
 •  Estilista
 •  Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria
 •  Conseller avaluador o consellera avaluadora d’empreses de perruqueria
 •  Expert o experta en cures capil·lars en clients amb necessitats especials
 •  Tècnic o tècnica en anàlisi capil·lar
 •  Perruquer o perruquera especialista
 •  Treballador qualificat o treballadora qualificada en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica
 •  Tècnic o tècnica comercial
 •  Assessor o assessora d’imatge
 •  Formador tècnic o formadora tècnica en perruqueria
 •  Assessor o assessora de venda i demostrador o demostradora de productes i aparells de perruqueria

FP DUAL, amb què podràs estudiar i fer pràctiques remunerades

Projectes col·laboratius amb d’altres CF de la famíla professional o també amb d’altres estudis

Preguntes freqüents

El cicle està pensat per ser el més pràctic possible, tot i que sempre treballarem una part teòrica per entendre els fonaments de la perruqueria i després poder aplicar-los.

Es treballa com un saló de perruqueria amb models externs i reals, per tal de potenciar l’autonomia i iniciativa dels nostres alumnes des del primer curs.

Els mòduls més teòrics s’enfoquen des de la visió professional, amb recursos metodològics per assimilar els coneixements de forma vivencial a partir d’activitats i projectes del sector, sempre que sigui possible.

Disposem de dos tallers/aules: un d’ells representa un saló de perruqueria real i, l’altra, una mica més petit. I l’aula teoricopràctica adaptada a les necessitats didàctiques d’aquest CF.

El material que necessiteu per estudiar us el podem facilitar al centre. Són primeres marques a preu bàsic i depèn del curs. En aquest lot normalment s’integren els llibres, les eines de treball i la bata.
De tota manera si es disposa de material cal valorar què cal comprar.

Primer curs l’horari serà de tardes , es faran 28h/setmana de dilluns a divendres

Segon curs l’horari serà de tardes de dilluns a dijous, ja que els divendres i dissabtes s’haurien de realitzar les pràctiques d’empresa (FCT).

Si es fa modalitat Dual a segon curs es faran les hores de l’FCT + Dual al centre de treball

 

L’alumnat s’iniciarà amb maniquins i de forma exponencial practicarà amb clients/models externs, fet que ens implica un intercanvi amb la societat que ens envolta, tot aprofundint en l’autonomia i responsabilitat. El saló de perruqueria que disposem s’obre a la societat diferents dies per aquest fet.

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu i en el centre de treball. Això comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes/aprenents amb l’activitat productiva en l’empresa.

Portes Obertes Virtual
© 2020 Designed by
Cristian Romero Velasco