Coneix el Guillem Catà!

Portes obertes | Visita virtual

QUI SOM?

BATXILLERAT

CFGM/PFI

CFGS

DUAL

L’AMPA

PREGUNTES FREQÜENTS

CFGS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Preguntes freqüents

Ens considerem bàsicament un cicle pràctic que a través de les diferents experiències que anem afrontant assolim una bona base teòrica, real i pràctica. Per dir-ho amb una paraula, aquest cicle és RAR (Reflexió-Acció-Reflexió).

Els alumnes tenen tot el protagonisme del seu propi aprenentatge. Han d’habituar-se a imaginar, proposar i dur a terme projectes i activitats, projectar-les i implementar-les.

Aquest cicle formatiu s’imparteix des de 1999 i actualment acull ja la vintena promoció. Comptem que aproximadament en tots aquests anys hauran acabat unes 400 persones.

Estem contents de poder dir que l’índex de satisfacció de l’alumnat que finalitza el cicle està entre ALT i MOLT ALT. Una de les proves que ens referma aquesta sensació és l’elevada quantitat d’ex-alumnes amb qui mantenim contacte i que ens visiten un cop han finalitzat el cicle.

Sí. Són uns quants els estudis que convaliden part o la totalitat d’alguns mòduls estudiats durant el cicle: pel que fa a universitats, per exemple, els estudis d’educació social, treball social, pedagogia, sociologia…; pel que fa a altres cicles, per exemple, els cicle d’integració social, educació infantil…

Després de les taxes de matriculació, caldrà tenir en compte un pagament de «Dossiers i sortides» que pot oscil·lar entre 70€ i 150€. La resta de despeses estaran en funció de les activitats que programem (visites a equipaments, sortides de Turisme, algun llibre complementari).

Al llarg del cicle fomentem l’autoorganització de l’alumnat mitjançant el debat i el consens. Fruit d’això hem realitzat alguns viatges de final de cicle des de la mirada d’Animació Sociocultural en destins tan diversos com ara Marroc, Bolívia, França, Senegal o les illes Canàries.

Les pràctiques d’Animació Sociocultural i Turística permeten que es puguin conèixer diferents àmbits i col·lectius i per això recomanem que es facin en més d’una empresa o entitat. Les pràctiques es faran a la tarda i/o caps de setmana, sobretot durant el 2n curs (però també a partir del mes de març de 1r curs). Tenen una durada de 350h i intentem que l’alumnat les pugui realitzar prop del lloc de residència, tot i que també fem propostes per Manresa i el Bages.

Sí, sempre que no interfereixi amb les classes matinals, de 8h a 13.30h. Alhora, també és convenient disposar de flexibilitat en algun moment del curs per poder realitzar les pràctiques o activitats de projectes, sortides, visites… Recomanem també que hi hagi algunes dates de caps de setmana durant el curs (dos o tres caps de setmana) on aquells qui treballin puguin demanar-se festa per a l’activitat formativa.

Portes Obertes Virtual
© 2020 Designed by
Cristian Romero Velasco