Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
a8046761@xtec.cat

Perfil del contractant

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa