Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Informació inici curs ESO BATX

Dia 13 de setembre es farà tutoria amb l’alumnat en el següent
horari:

1r i 2n d’ESO de 9 a 10:30h
3r i 4t d’ESO de 10:30 a 12:00h
1r i 2n de BATXILLERAT de 12 a 13:30h
 
Dia 14 de setembre es comencen les classes amb normalitat.
L’horari serà de 8 a 14.30h.

 

ZONES D’ENTRADA (L’accés d’entrada serà el mateix que el de sortida)

HORA D’ACCÉS AL RECINTE: 8:00
HORA DE SORTIDA DEL RECINTE: 14:30

Entrades al centre: esglaonadament per ordre de grups.

 

CURS

 

ACCÉS

 

PUNT D’ESPERA

 

CURS

 

ACCÉS

 

PUNT D’ESPERA

 

CURS

 

ACCÉS

 

PUNT D’ESPERA

1r ESO A

A

1

3r ESO A

A

7

1r BTX A

C

13

1r ESO B

A

2

3r ESO B

A

8

1r BTX B

C

14

1r ESO C

A

3

3r ESO GB

A

9

2n BTX A

C

15

2n ESO A

B

4

4t ESO A

B

10

2n BTX B

C

16

2n ESO B

B

5

4t ESO B

B

11

 

2n ESO C

B

6

4t ESO AF

B

12