Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

INFORMACIÓ INICI CURS CFGS

INFORMACIÓ  INICI  CLASSES CFGS

REUNIÓ INICI DE CURS ALUMNAT: 16 DE SETEMBRE

L’entrada es farà segons a l’hora que marca el quadre segons el grup clase i per la porta indicada (senyalitzada a l’exterior), l’hora de sortida és aproximada.

És imprescindible portar mascareta.

No es podrà accedir fora d’aquest horari al centre, sense causa justificada.

Inici de classes el dia 20 de setembre.

CURSENTRADAHORA INICIHORA FINALPUNT D’ESPERA
1r ANIMACIÓPRINCIPAL (PORTA B)9:0012:0013
2n ANIMACIÓPRINCIPAL (PORTA B)12:0013:0013
1r INTEGRACIÓ SOCIALFUSTERIA (PORTA A)9:0012:006
2n INTEGRACIÓ SOCIALFUSTERIA (PORTA A)12:0013:006
1r DISSENY I MOBLAMENTFUSTERIA (PORTA A)9:0012:004
2n DISSENY I MOBLAMENTFUSTERIA (PORTA A)12:0013:004
CURSENTRADAHORA INICIHORA FINALPUNT D’ESPERA
1r GVEC PRINCIPAL (PORTA B)15:0018:0013
2n GVECFUSTERIA (PORTA A)15:0016:004
1r EDUCACIÓ INFANTIL FUSTERIA (PORTA A)15:0018:005
2n EDUCACIÓ INFANTIL FUSTERIA (PORTA A)15:0016:001
1r LABFUSTERIA (PORTA A)15:0018:003
2n LABFUSTERIA (PORTA A)15:1016:002
1r ESTILISME  I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIAAUXILIAR (PORTA D)15:0018:0015