Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Informació Inici Curs CFGM

INFORMACIÓ  INICI  CLASSES CFGM

 

REUNIÓ INICI DE CURS ALUMNAT: 13 DE SETEMBRE

L’entrada es farà segons a l’hora que marca el quadre segons el grup clase i per la porta indicada (senyalitzada a l’exterior), l’hora de sortida és aproximada.

És imprescindible portar mascareta.

No es podrà accedir fora d’aquest horari al centre, sense causa justificada.

Inici de classes el dia 14 de setembre.

CURSENTRADAHORA INICIHORA FINALPUNT D’ESPERA
1r ESTÈTICA  AUXILIAR (PORTA D)9:0012:0015
1r PERRUQUERIA  AUXILIAR (PORTA D)9:0012:0016
2n PERRUQUERIA  AUXILIAR (PORTA D)12:0013:0015
1r  ACTIVITATS COMERCIALS  PRINCIPAL (PORTA B)9:0012:0013
2n ACTIVITATS COMERCIALS  PRINCIPAL (PORTA B)12:0013:0013
1r CAI  MATÍFUSTERIA (PORTA A)9:0012:005
2n CAI  MATÍFUSTERIA (PORTA A)12:0013:005
1r FUSTERIA FUSTERIA (PORTA A)9:0012:004
2n FUSTERIAFUSTERIA (PORTA A)12:0013:004
CURSENTRADAHORA INICIHORA FINALPUNT D’ESPERA
2n ESTÈTICA  AUXILIAR (PORTA D)15:0016:0015
1r  FARMACIA I PARAFARMACIA  PRINCIPAL (PORTA B)15:0018:0014
2n  FARMACIA I PARAFARMACIA  PRINCIPAL (PORTA B)15:0016:0013
1r  TÈXTIL- MODA DIGITALPRINCIPAL (PORTA B)15:0018:002
2n TÈXTIL -MODA DIGITALPRINCIPAL (PORTA B)15:0016:003
1r CAI  TARDA BFUSTERIA (PORTA A)15:0018:006
1r CAI  TARDA CFUSTERIA (PORTA A)15:0018:006
2n CAI  TARDAFUSTERIA (PORTA A)15:0016:007
1r APSD FUSTERIA (PORTA A)15:0018:004
2n APSD FUSTERIA (PORTA A)15:0016:003
PFIFUSTERIA (PORTA A)15:0018:005

 

REUNIÓ INFORMATIVA PARES/TUTORS: 29 DE SETEMBRE ONLINE (El link es proporcionarà mitjançant l’alumnat