Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

COVID-19

PLA ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

PLA ORGANITZACIÓ 2020-2021

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE_CURS 2020-21