Rosa Sensat, 6, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
info@inskta.cat

Categoria: Gestió de vendes

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa

TREBALL DE CAMP EN L’ESTUDI DE LA DO PLA DE BAGES

Dins la matèria Investigació comercial, l’alumnat del CFGS Gestió de vendes i espais comercials fa una pràctica real durant tot el curs, en col·laboració amb el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, per posar en pràctica els conceptes teòrics treballats a classe i aprendre a dissenyar i executar un estudi de mercat.